THE WORKS
-----------------------------

Lắp đặt kho lạnh


Kho lạnh công nghiệp


Kho mát


Kho lạnh bảo quản


Kho cấp đông


Kho lạnh cho thuê


Hệ thống cửa kho lạnh


Cụm máy nén dàn ngưng 

Trang chủ

Kho Lạnh

Công trình lắp đặt kho lạnh

Cụm máy dàn ngưng

Dàn lạnh kho lạnh

Cửa kho lạnh

Panel cách nhiệt PU

Panel cách nhiệt EPS

Băng chuyền cấp đông IQF

Tủ cấp đông nhanh

Tủ lạnh công nghiệp

Máy làm đá vảy

Máy làm nước đá viên

Tin Tức Sảm Phẩm

Sản Phẩm

Vật tư điện lạnh

Thư Viện Cty TNT

Danh Sách Khách Hàng

Liên kết điện lạnh

Liên hệ
 KHO LẠNH CÔNG NGHIỆP 
 Tủ lạnh công nghiệp 

LJ-Y-R 1008F Tủ mát (Inox #304) đứng 6 cửa
0 VN
 Thương hiệu ưa chuộng 

EMERSON

MYCOM

COPELAND

DAIKIN

YORK

Liên hệ QC
 TỦ LẠNH TRƯNG BÀY 
Tủ lạnh trưng bày lava
lava
Tủ lạnh công nghiệp inox
inox
Tủ mát kính 3 cửa ( độ ẩm cao )
LJ-S-009
Tủ lạnh trưng bày Berlino
Berlino
Tủ lạnh trưng bày Brema
Brema
LJ-Y-R 1008F Tủ mát (Inox #304) đứng 6 cửa
LJ-Y-R 1008F
máy làm nước đá tinh khiết LD-680
LD-680


LJ-Y-ST 006 Tủ mát (Inox #304) bàn 3 cửa kính
LJ-Y-ST 006
Máy nén nửa kín 2 cấp
S4T-5.2
máy làm nước đá tinh khiết LD-50
LD-50
Tủ lạnh trưng bày Sophia
Sophia
Tủ mát kính cong (trưng bày bánh kem)
RS-C1004HR
Tủ lạnh trưng bày Lucerna
Lucerna
máy làm nước đá tinh khiết LD-1680
LD-1680
Tủ lanh công nghiệp mặt bàn inox 4 cửa
4 cửa

Tủ lạnh trưng bày Malmo
Malmo
Tủ lạnh trưng bày Super Bilbao
Super Bilbao
Tủ lạnh trưng bày Aspen
Aspen
máy làm nước đá tinh khiết LD-2080
LD-2080
Máy nén nửa kín 1 cấp
2KC-5.2
Tủ lạnh trưng bày Super Dallas
Super Dallas
Tủ đông (Inox #304) bàn 2 cửa
LJ-Y-T 004F

Tủ lạnh trưng bày Bordeaux
Bordeaux
Tủ lạnh trưng bày Mini Odessa
Mini Odessa
Tủ lạnh trưng bày Melbourne ASX
Melbourne ASX
 Thăm dò dư luận 
Bạn đến từ khu vực nào?

 Hà Nội
 Huế
 Quy Nhơn
 TP Hồ Chí Minh
 Một khu vực khácKết quả
Những thăm dò khác

Bài trả lời: 133
Thảo luận: 0
 
Home | Kho lạnh | Tủ lạnh công nghiệp | Tủ lạnh trưng bày | Thiết Bị Vật tư điện lạnh 18.10.2019 04:01
Home | Kho lạnh | Tủ lạnh công nghiệp | Tủ lạnh trưng bày | Thiết Bị Vật tư điện lạnh - Tủ lạnh - Tủ lạnh công nghiệp - Tủ lạnh trưng bày - Tủ lạnh siêu thị - Tủ mát - Tủ cấp đông - Tủ bảo quản
LJ-Y-T 005 Tủ mát (Inox #304) bàn 2 cửa
Mã sản phẩm: LJ-Y-T 005

0 VNĐ
Chi tiết... | Mua hàng
LJ-Y-T 005F Tủ đông (Inox #304) bàn 2 cửa
Mã sản phẩm: LJ-Y-T 005F

0 VNĐ
Chi tiết... | Mua hàng
LJ-Y-T 007 Tủ mát (Inox #304) bàn 3 cửa
Mã sản phẩm: LJ-Y-T 007

0 VNĐ
Chi tiết... | Mua hàng
LJ-Y-T 007F Tủ đông (Inox #304) bàn 3 cửa
Mã sản phẩm: LJ-Y-T 007F

0 VNĐ
Chi tiết... | Mua hàng
LJ-Y-T 008 Tủ mát (Inox #304) bàn 4 cửa
Mã sản phẩm: LJ-Y-T 008

0 VNĐ
Chi tiết... | Mua hàng
LJ-Y-T 008F Tủ đông (Inox #304) bàn 4 cửa
Mã sản phẩm: LJ-Y-T 008F

0 VNĐ
Chi tiết... | Mua hàng
LJ-Y-R 1002F Tủ đông (Inox #304) đứng 2 cửa
Mã sản phẩm: LJ-Y-R 1002F

0 VNĐ
Chi tiết... | Mua hàng
LJ-Y-R 1009F Tủ mát (Inox #304) đứng 2 cửa
Mã sản phẩm: LJ-Y-R 1009F

0 VNĐ
Chi tiết... | Mua hàng
LJ-Y-R 1003F Tủ mát + đông (Inox #304) đứng 4 cửa
Mã sản phẩm: LJ-Y-R 1003F

0 VNĐ
Chi tiết... | Mua hàng
LJ-Y-R 1004F Tủ đông (Inox #304) đứng 4 cửa
Mã sản phẩm: LJ-Y-R 1004F

0 VNĐ
Chi tiết... | Mua hàng
LJ-Y-R 1005F Tủ mát (Inox #304) đứng 4 cửa
Mã sản phẩm: LJ-Y-R 1005F

0 VNĐ
Chi tiết... | Mua hàng
LJ-Y-R 1007F Tủ đông (Inox #304) đứng 6 cửa
Mã sản phẩm: LJ-Y-R 1007F

0 VNĐ
Chi tiết... | Mua hàng
LJ-Y-R 1008F Tủ mát (Inox #304) đứng 6 cửa
Mã sản phẩm: LJ-Y-R 1008F

0 VNĐ
Chi tiết... | Mua hàng
RS-C1004HR Tủ mát kính cong (trưng bày bánh kem)
Mã sản phẩm: RS-C1004HR

0 VNĐ
Chi tiết... | Mua hàng
RS-C1005HR Tủ mát kính cong (trưng bày bánh kem)
Mã sản phẩm: RS-C1005HR

0 VNĐ
Chi tiết... | Mua hàng
RS-C1006HR Tủ mát kính 3 cửa ( độ ẩm cao )
Mã sản phẩm: RS-C1006HR

0 VNĐ
Chi tiết... | Mua hàng
RS-C1007HR Tủ mát kính 3 cửa ( độ ẩm cao )
Mã sản phẩm: RS-C1007HR

0 VNĐ
Chi tiết... | Mua hàng
RS-C1008HR Tủ mát kính 3 cửa ( độ ẩm cao )
Mã sản phẩm: RS-C1008HR

0 VNĐ
Chi tiết... | Mua hàng
LJ-S 003 Tủ mát kính 2 cửa ( loại thường )
Mã sản phẩm: LJ-S 003

0 VNĐ
Chi tiết... | Mua hàng
LJ-S 003 Tủ mát kính 2 cửa ( độ ẩm cao)
Mã sản phẩm: LJ-S 003

0 VNĐ
Chi tiết... | Mua hàng
LJ-S-009 Tủ mát kính 3 cửa ( độ ẩm cao )
Mã sản phẩm: LJ-S-009

0 VNĐ
Chi tiết... | Mua hàng
LJ-S-009 Tủ mát kính 3 cửa ( độ ẩm cao )
Mã sản phẩm: LJ-S-009

0 VNĐ
Chi tiết... | Mua hàng
LJ-C1004 S Tủ kính đứng (độ ẩm cao)
Mã sản phẩm: LJ-C1004 S

0 VNĐ
Chi tiết... | Mua hàng
LJ-C1005 S Tủ kính đứng (độ ẩm cao)
Mã sản phẩm: LJ-C1005 S

0 VNĐ
Chi tiết... | Mua hàng
LJ-C1006 S Tủ kính đứng (độ ẩm cao)
Mã sản phẩm: LJ-C1006 S

0 VNĐ
Chi tiết... | Mua hàng
LJ-Y-ST 005 Tủ mát (Inox #304) bàn 2 cửa kính
Mã sản phẩm: LJ-Y-ST 005

0 VNĐ
Chi tiết... | Mua hàng
LJ-Y-ST 006 Tủ mát (Inox #304) bàn 3 cửa kính
Mã sản phẩm: LJ-Y-ST 006

0 VNĐ
Chi tiết... | Mua hàng
LJ-Y-ST 007 Tủ mát (Inox #304) bàn 3 cửa kính
Mã sản phẩm: LJ-Y-ST 007

0 VNĐ
Chi tiết... | Mua hàng
LJ-Y-ST 008 Tủ mát (Inox #304) bàn 3 cửa kính
Mã sản phẩm: LJ-Y-ST 008

0 VNĐ
Chi tiết... | Mua hàng
LJ-Y-T 004 Tủ mát (Inox #304) bàn 2 cửa
Mã sản phẩm: LJ-Y-T 004

0 VNĐ
Chi tiết... | Mua hàng
LJ-Y-ST 004 Tủ mát (Inox #304) bàn 2 cửa kính
Mã sản phẩm: LJ-Y-ST 004

0 VNĐ
Chi tiết... | Mua hàng
LJ-C1008 MR Tủ lạnh kính cong (độ ẩm cao)
Mã sản phẩm: LJ-C1008 MR

0 VNĐ
Chi tiết... | Mua hàng
LJ-C1005 MR Tủ lạnh kính cong (độ ẩm cao)
Mã sản phẩm: LJ-C1005 MR

0 VNĐ
Chi tiết... | Mua hàng
LJ-C1004 MR Tủ kính cong (độ ẩm cao)
Mã sản phẩm: LJ-C1004

0 VNĐ
Chi tiết... | Mua hàng
LJ-C1006 MR Tủ lạnh kính cong (độ ẩm cao)
Mã sản phẩm: LJ-C1006 MR

0 VNĐ
Chi tiết... | Mua hàng
LJ-C1007 MR Tủ lạnh kính cong (độ ẩm cao)
Mã sản phẩm: LJ-C1007

0 VNĐ
Chi tiết... | Mua hàng
Tủ lanh công nghiệp mặt bàn inox 4 cửa
Mã sản phẩm: 4 cửa

0 VNĐ
Chi tiết... | Mua hàng
Tủ lạnh công nghiệp inox
Mã sản phẩm: inox

0 VNĐ
Chi tiết... | Mua hàng
Tủ mát (Inox #304) bàn 3 cửa (LJ-Y-T 007)
Mã sản phẩm: LJ-Y-T 007

0 VNĐ
Chi tiết... | Mua hàng
Tủ đông (Inox #304) bàn 3 cửa
Mã sản phẩm: LJ-Y-T 006F

0 VNĐ
Chi tiết... | Mua hàng
Tủ mát kính cong (trưng bày bánh kem)
Mã sản phẩm: RS-C1004HR

0 VNĐ
Chi tiết... | Mua hàng
Tủ đông (Inox #304) bàn 2 cửa
Mã sản phẩm: LJ-Y-T 004F

0 VNĐ
Chi tiết... | Mua hàng
Tủ mát kính 3 cửa ( độ ẩm cao )
Mã sản phẩm: LJ-S-009

0 VNĐ
Chi tiết... | Mua hàng
Tủ lạnh trưng bày Lucerna
Mã sản phẩm: Lucerna

0 VNĐ
Chi tiết... | Mua hàng
Tủ lạnh trưng bày Super Dallas
Mã sản phẩm: Super Dallas

0 VNĐ
Chi tiết... | Mua hàng
Tủ lạnh trưng bày Bordeaux
Mã sản phẩm: Bordeaux

0 VNĐ
Chi tiết... | Mua hàng
Tủ lạnh trưng bày Sophia
Mã sản phẩm: Sophia

0 VNĐ
Chi tiết... | Mua hàng
Tủ lạnh trưng bày Melbourne ASX
Mã sản phẩm: Melbourne ASX

0 VNĐ
Chi tiết... | Mua hàng


1 2


Thời gian mở trang: 0.187 giây. Số lần truy cập CSDL: 241
Kho lanh | Kho lạnh công nghiệp | kho lạnh bảo quản | Kho lạnh hải sản | Kho lạnh thực phẩm | Kho lạnh nông sản | Kho cấp đông | Kho mát | Kho trữ đông | Kho lạnh bảo quản nông sản | Kho bảo quản thực phẩm | kho bảo quản trái cây | Tấm cách nhiệt Panel PU | Panel EPS | Panel chống cháy | Cửa kho lạnh | Điện lạnh | Vật tư điện lạnh | Nhiệt lạnh | Lạnh công nghiệp | Điện lạnh công nghiệp | Cho thuê kho lạnh | Tủ lạnh | Tủ lạnh công nghiệp | Cho thuê kho lạnh | Tủ lạnh bảo quản | Tủ lạnh trưng bày | Tủ siêu thị | Tủ cấp đông | Tủ mát | Máy làm bánh | Kho lạnh Thái Ngọc Tuấn Điện lạnh công nghiệp
phát triển từ www.kholanh.net , lưu hành theo giấy phép của GNU/GPL.